xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ “พระสันตะปาปาฟรังซิส” เข้าเฝ้าฯ 21 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยกำหนดการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย. และจะเสด็จเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 พ.ย.

วันนี้ (2 ต.ค.) ที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้มีการแถลงข่าวถึงการเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ระบุว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะออกเดินทางจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ถึงสนามบินกองทัพอากาศ (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 พ.ย. เวลา 12.30 น. โดยจะมีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ

วันที่ 21 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จมายังทำเนียบรัฐบาล พบปะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ห้องรับรองสีงาช้าง จากนั้นทรงพบปะคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และ คณะทูตานุทูต ที่ตึกสันติไมตรี

ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเสด็จเยี่ยมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ เพื่อพบปะทักทายคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รวมทั้งเวชบุคตลของโรงพยาบาลในเครือคาทอลิก และเสด็จเยี่ยมอวยพร บรรดาผู้ป่วย ผู้สูงวัย และบุคคลพิการส่วนพระองค์ และเสวยอาหารกลางวันส่วนพระองค์ ณ สถานสมณทูตวาติกัน

ต่อจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระบรมมหาราชวัง จากนั้น เสด็จมายังสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อทำพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษ

วันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะพบปะกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต ผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวง ผู้ฝึกหัด ครูคำสอนทภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม จากนั้นพบปะกับบรรดาบิชอปของไทย และสหพันธ์บรรดาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการะสถานบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง และพบปะส่วนพระองค์กับสมาชิกของคณะนักบวชเยซุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการะสถาน ก่อนเสวยอาหารกลางวันส่วนพระองค์ ณ สถานสมณทูตวาติกัน

จากนั้น เสด็จมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบปะผู้นำคริสตชนต่างนิกาย และผู้นำ หรือผู้แทนผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา

วันที่ 23 พ.ย. จะมีพิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ สนามบินกองทัพอากาศ (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ก่อนที่เครื่องบินจะออกจากสนามบินกองทัพอากาศ เวลา 09.00 น. เพื่อไปยังสนามบินโตเกียว-ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ในเวลา 17.40 น.