xs
xsm
sm
md
lg

ม.รามฯ ประกาศยกเว้นค่าลงทะเบียน พร้อมหาที่พักให้ฟรี 1 ภาค แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา พร้อมมีหอพักให้นักศึกษาอยู่ฟรี 1 ภาคการศึกษา เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-310-8045-47

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Jalert Jesadawal" เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา พร้อมมีหอพักติดดาวในเครือข่าย ม.ร. ร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาอยู่ฟรี 1 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ อ.จเลิศ ได้ระบุข้อความว่า "ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รวมทั้งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมติให้ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาค 2 ปีการศึกษา 2562) ทั้งนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลือจากเครือข่ายหอพักติดดาวโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งรามฯ 1 และรามฯ 2 ที่ยินดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีหอพักหลายแห่งที่จะยกเว้นค่าเช่าให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานแนะแนวจัดงานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร.02-310-8080 และสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าเช่าหอพัก ประสานรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร.02-310-8045-47"
กำลังโหลดความคิดเห็น...