xs
xsm
sm
md
lg

"ยุทธพล" เปิดประชุม Thailand Parks Congress ยกระดับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล ด้วยการบริหารคนและใช้เทคโนโลยี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล Thailand Parks Congress ยกระดับพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล Thailand Parks Congress โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการยกระดับพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้าน "ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญโดยตรงต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ และมาตรการการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงและบังคับในกฎหมายอย่างเป็นธรรม

ปัจจุบัน กรมอุทยานได้นำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Patrol System ที่นำเทคโนโลยีโดรนและกล้องตรวจจับภาพติดตั้งแนวป่าช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยาน การใช้โดรนพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันไฟป่า ซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง หรือ ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า Smart Early Warning System ที่มีระบบกล้องเซนเซอร์เตือนภัยช้างป่าก่อนลงมาทำลายพื้นที่เกษตรกรรม ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

นายยุทธพล กล่าวว่า "หากกล่าวในเชิงพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลพื้นที่อนุรักษ์ ประมาณ 22.81 เปอร์เซ็นต์ หรือถึง 1 ใน 5 ของพื้นที่ประเทศ โดยในส่วนของอุทยานแห่งชาตินั้นนับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของพื้นที่คุ้มครอง ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง และได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว 133 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 44,178,425 ไร่ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการฯ วราวุธ ศิลปอาชา ตระหนักถึงความสำคัญและห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานทุกคน และกำลังดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่นำสมัย มาช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกท่านอย่างดีที่สุด"

โดยหลังพิธีเปิดประชุม นายยุทธพล ได้เดินชมนิทรรศการของกรมอุทยานที่แสดงข้อมูลผลงานและเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน และได้ทดลองผลิตชามจากใบตองและเยื่อหยวกกล้วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กรมอุทยาน ทำงานให้ความรู้แก่ประชาชนที่ค้าขายรอบอุทยาน ตามนโยบายลดขยะพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...