xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 562 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะวงษ์เกียรติ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 984 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ ศาลาการเปรียญวัดลัดทรายมูล อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 3 ราย และในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”และ”คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชย์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 3 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,516 ครัวเรือน