xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์”เตรียมขึ้นรูปแนวทางพัฒนาครูไทยยุคใหม่ “ต้องเป็นคนสร้างชาติ” ต.ค. นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (13 ก.ย.) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายแนวทางการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ให้สมาชิกที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดย ดร.สุวิทย์ ได้แสดงวิสัยทัศน์สำหรับครูไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องเป็นคนสร้างชาติ (Nation Builder) และสามารถรับการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ต้องกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตที่สอดรับกับบริบทของประเทศ และของโลกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทุกวันนี้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ได้จำกัดแต่ในห้องโรงเรียนหรือในโรงเรียนอีกต่อไป นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และจากทุกคน

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า ครูในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น ผู้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆ ที่ล้าสมัย รวมทั้งหลักการทฤษฎีบางอย่างที่ถูกต้องในอดีตแต่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สร้างให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือทำ ทดลอง ทดสอบ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น รู้จักแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความล้มเหลว และผิดพลาดได้

“ครูยุคนี้ต้องออกแบบการสอนให้เสมือนการเล่นเกมส์ ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการให้ข้อเสนอแนะและสร้างสมดุลระหว่างความสามารถของนักเรียนและเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 กล่าวโดยสรุปคือการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดเป้าหมาย การเรียนรู้ที่ไม่ถูกตีกรอบ การเรียนรู้ไปด้วยกัน และการเรียนรู้ที่มองถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสมดุลของความเป็นตน และความเป็นคนในสังคม ทั้งหมดนี้จะต้องเกิดจากแม่พิมพ์ที่ดี"

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า อว. จะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปลดล็อคข้อจำกัด แก้ไขอุปสรรค สนับสนุนความร่วมมือ และทำงานเชิงระบบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนให้เป็นนวัตกร หรือพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมองภาพองค์รวมของการศึกษาไทยเป็นสำคัญ โดยในวันนี้ตนได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณบดีที่เข้าร่วมจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยในกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมระดมสมองภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อขึ้นรูปแนวทางในการพัฒนาครู และปรับเปลี่ยนการศึกษาของไทยให้ตรงกับบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...