xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน จ.สมุทรสงคราม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโต สมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (9 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 162 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยง แก่เด็กนักเรียน ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น