xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 879 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 879 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 320 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ"คาจิกิ"ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 18 อำเภอ 93 ตำบล 547 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,230 ครัวเรือน
กำลังโหลดความคิดเห็น...