xs
xsm
sm
md
lg

"สมาคมจิตแพทย์" เชิญชวนร่วมงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ณ รพ.ราชวิถี 9 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทยและชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 12.00 - 16.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะ ในวัยรุ่นวัยเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ วัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมในการดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต โดยพบว่าสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จของโลกอยู่ที่ปีละ 8 แสน ถึง 1 ล้านคน ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย เกินกว่าปีละ 30,000 ราย สถิติจากกรมสุขภาพจิตพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ที่ 4,137 ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึงมีสถิติที่ 3,934 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่ง ออกตามช่วงอายุได้ ดังนี้

อายุ 10 - 19 ปี 131 ราย
อายุ 20 - 29 ปี 645 ราย
อายุ30-39ปี887ราย
อายุ40-49ปี844ราย
อายุ 50 - 59 ปี 715 ราย
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 915 ราย

หากทุกส่วนในสังคมช่วยกันปรับให้วัยรุ่นวัยเรียนมีความสามารถในการับมือกับปัญหาชีวิต ที่เกิดขึ้น รู้จักการเสริมสร้างความสุข คุณค่าในตนเอง ความฝัน ความหวัง การเป็นคนที่ช่วยเหลือ ผู้อื่นก็จะเป็นการเสริมสร้างพลังของชีวิต เพื่อป้องกันการพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายสาเร็จ และผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
กำลังโหลดความคิดเห็น