xs
xsm
sm
md
lg

"สมาคมผู้ค้าเหล็ก" เสนอรัฐ เร่งกม.คุมนำเข้าเลี่ยงกระทบ AC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กลุ่มผู้บริโภคเหล็กและนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ แต่ท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศลงมารับแทน
วันนี้ (31 ส.ค.) สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย หวั่นปัญหาผลกระทบความเสียหายและความเดือดร้อน จากพระราชบัญญัติหลบเลี่ยงตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน Anti circumvention (AC) เนื่องด้วย อุตสาหกรรมภายใน ที่ผลิต ทั้ง 2 บริษัท มีกำลังการผลิตรวมกัน ไม่เกินปีละ 335,000 ตัน ซึ่ง ปัจจุบันนั้นมีอัตราการบริโภคเหล็ก ประมาณปีละ 1 ล้านตัน ซึ่ง จะทำให้ SME หรือผู้ประกอบการโรงรีด ที่มีจำนวนมากกว่า 1,500 โรงงานและปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือการขาดแคลนวัตถุดิบดังนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยจึงมีความห่วงใยต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น


สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยจึงขอเสนอทางออกให้กับภาครัฐเพื่อนำไปพิจารณาดังนี้
1) กำหนดมาตรฐานเหล็กที่ใช้ผลิตหลังคา โดยอ้างอิงอิงมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นมาตรการกีดกันสินค้าด้อยคุณภาพ
2) ให้กรมการค้าภายในควบคุมราคาผู้ผลิตภายในประเทศและ
3 )ตรวจสอบควบคุมการนำเข้าของผู้ผลิตภายในประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นและ/หรือบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ
4)ถ้าหากเกิดปัญหา เนื่องจากสินค้าไม่พอกับความต้องการ ของตลาดทางภาครัฐจะแก้ปัญหาอย่างไร หากการนำเข้าสินค้ามีปัญหาและมีอัตราภาษีที่สูงการออกกำแพงภาษีทำให้ ผู้แบกรับปัญหาจากมาตรการของรัฐที่แท้จริงก็คือประชาชน

กลุ่มสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี)  ,สภาเอสเอ็มอี ,สมาคมเหล็กลวด  ,สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ,สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย สมาคมเหล็กลวด  และสมาคมลวดเหล็กแรงดึงสูง  เข้าร่วมประชุมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อให้ข้อมูลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าต่างประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...