xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำพระยา-คลองบางกอกน้อย ซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี 29 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่าประกาศปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 29 ส.ค.นี้ เพื่อซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราวด้วยกองทัพเรือโดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) จะทำการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ถึง ปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัย และจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับขบวนเรือพระราชพิธี โดยอาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงให้ยกเลิกข่าวกรมเจ้าท่า ที่ 28/2562 เรื่อง กำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว และให้ใช้ข่าวฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05:00 - 19:30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- ด้านทิศใต้ ปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ
2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้าและเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่าน หรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

3. คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน


กำลังโหลดความคิดเห็น...