xs
xsm
sm
md
lg

"อวทาร์" ไม่ใช่อวตาร์ ราชบัณฑิตยสภาเผย 12 ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เผย 12 ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ตามมติคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมฯ เมื่อ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบหลายคำทัพศัพท์ภาษาอังกฤษ ขณะที่ avatar ใช้ "อวทาร์" แทน "อวตาร์"

ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 12 คำ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ตามมติตามที่คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

cyber bully "การระรานทางไซเบอร์" หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์

cybersecurity "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" หมายถึง ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือที่เหมาะสม

cybercrime; cyber crime; cyber-crime; computer crime "อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์" หมายถึง 1. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล 2. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปรกติได้

AI (artificial intelligence) "ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)" หมายถึง สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ

augmented reality (AR) "ความเป็นจริงเสริม (เออาร์)" หมายถึง สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้

avatar "อวทาร์" หมายถึง รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้

big data "ข้อมูลขนาดใหญ่" หมายถึง ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

bitcoin "บิตคอยน์" หมายถึง ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

blockchain "บล็อกเชน" หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปในผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงได้ในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา

cyptocurrency "เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี" หมายถึง สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่มเติม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน

data analytics "วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล" หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฎชัดเจนนัก

data science "วิทยาการข้อมูล" หมายถึง สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...