xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสาครสาครจัดงาน “วันรพี” 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (7 ส.ค.) นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครสาคร พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดงานสัปดาห์ รำลึกวันรพี 7 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการแสดงศาลจำลอง และกิจกรรมการรับบริจาคเลือด เพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

ทั้งนี้ความหมายของ วันรพี (7 สิงหาคมของทุกปี) ถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ ส่วนชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นั่นคือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417


กำลังโหลดความคิดเห็น...