xs
xsm
sm
md
lg

เปิดปฐมฤกษ์วันแรกโซนท่องเที่ยว “WISDOM FARM” @พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่คู่งานพระแม่แห่งแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง “WISDOM FARM” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดยิ่งใหญ่คู่งานพระแม่แห่งแผ่นดิน ให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เปิดเส้นทางการเรียนรู้แห่งใหม่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านหญิงประภาพันธ์ กรโกสียกาจ (หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์) ประธานในพิธีเปิดงานพระแม่แห่งแผ่นดิน และเปิดโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” เกิดจากความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน สู่การรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสู่ระดับสากล พัฒนาสู่องค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยยอด WISDOM FARM เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ต่อยอด การเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้าง ผนวกกับในปีพุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม และเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตรกระตุ้นการเข้าชมศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสอดรับกับสังคมการเรียนรู้ และกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน สู่การรักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสู่ระดับสากล พัฒนาสู่องค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป...”นายสหภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม 2562 และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร กระตุ้นการเข้าชมศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมและจิตใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ และกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ที่หลากหลายรูปแบบ...”

เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้พบกับร้าน Wisdom Cafe’ แวะจิบกาแฟ ชิลล์ ชิลล์ ดื่มน้ำผลไม้สดๆ เพิ่มความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง แชะ แชร์ ถ่ายภาพกับมุมโปรดสุดประทับใจบนสะพานไม้ไผ่ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทย สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณี กับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค ตื่นตา ตื่นใจ ชมเรือขุด รข.1 เรือขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิวแบบ Exculsive สุดพิเศษ วันที่ 3 - 4 สิงหาคมนี้ ควงคุณแม่มาเที่ยวงานพบกับนิทรรศการพระแม่แห่งแผ่นดิน ตลาดนัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจำหน่ายสินค้าแปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรจากผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ในหัวข้อ “ศิลป์ วิถีเกษตร วิถีแห่งวัฒนธรรม”ชมแปลงเกษตรปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ สู่ความพอเพียง จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรของคนรุ่นใหม่

สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook.com/wisdomkingfan LineID @wisdomkingfan

ด้าน นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ “อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในช่วงวันที่ 3-4 สิงหาคม มาเที่ยวงานนิทรรศการพระแม่แห่งแผ่นดิน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าแปรรูปทางการเกษตรต่างๆ ที่นำมาจำหน่าย เรียนรู้วิถีเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ และท่านจะได้พบกับความสวยงามของสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในทุ่งนาสีเขียว จิบกาแฟชมท้องทุ่งนาท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วในทุกเสาร์ - อาทิตย์ แรกของทุกเดือน ก็จะมีการนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงในทุกภูมิภาค และนอกเหนือจากบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็จะมีร้านกาแฟที่อยู่บริเวณทุ่งนาข้าว หรือแม้กระทั่งในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองก็จะมีโรงภาพยนต์สามมิติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมไปถึงนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยะภาพของในเรื่องของ ดิน น้ำ ป่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวที่นี่มาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหล่านี้

สำหรับพิธีเปิดในวันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญในการเปิดตัว WISDOM FARM ทุ่งนาที่มีสะพานไม้สวยงาม ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเกษตร และมีผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์ศิลปาชีพให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ”


นอกจากนี้จังหวัดประทุมธานีเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็น UNSEEN ปทุมธานี แห่งใหม่ที่อยากจะแนะนำ คือ “หาดทรายน้ำจืดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งมีความยาวกว่า 300 เมตร สามารถเห็นได้ในเวลาน้ำลงเท่านั้น ซึ่งหาดูได้ยากในรอบ 50 ปี ที่ระดับน้ำลดลงมามากจะเกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ และมีช่วงเวลาท่องเที่ยว สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ หรือที่ (ผู้พันดำ) นาวาอากาศตรี ปราโมทย์ นิลวรรณ โทร. 084 131 8897สำหรับเส้นทางเชื่อมโยงที่สามารถท่องเที่ยวและลงเรือ ล่องแพยาง(เปียก) เพื่อไปชมอันซีน ”หาดทรายน้ำจืดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา” นั้น สามารถมาลงเรือและรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ ร้านครัวเรือนเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปรทุมธานี ที่มีอาหารหลากหลายสไตล์ สด อร่อย ให้รับประทานอิ่มท้องก่อนไปชมอันซีน “หาดทรายน้ำจืดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา” ได้ หลังจากเล่นน้ำสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายที่หาดทรายน้ำจีดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนั้น


ก็สามารถกลับขึ้นเรือเดินทางมายัง “Pumpkin art town” เปลี่ยนชุดนั่งชิลล์ สัมผัสวิวและบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เปิดตัวไปไม่นานอยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้ให้บริการ หรือจะรับประทานอาหารชมวิว ชิลล์ กับธรรมชาติและบรรยากาศสุดชีคในร้านติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เก๋ไม่เบา นอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องพักให้บริการอีกด้วย สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตติยา บุญศรี 090 641 5559 www.pumpkin-art-town.comเรื่อง : อรวรรณ เหม่นแหลมกำลังโหลดความคิดเห็น...