xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้ร่วมมือ อบจ.เชียงราย นำร่อง 4 ปี ให้ความรู้จิตอาสาแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (24 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายปะจำปี 2562 ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยจะนำร่องดำเนินการโครงการในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและวางแผนการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป

นางอำนวยพรกล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่ผ่านมาจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน และ ตาก ที่ผ่านมาจากเก็บสถิติของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 62 พบจุด HotSpot จับความร้อนโดยระบบดาวเทียม MODIS ที่จังหวัดเชียงราย 1,037 จุด และมีพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนป้องกันไฟป่าเข้าระงับเหตุ 79 ครั้ง พื้นที่ความเสียหาย 7,511 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกิดการปะทุเป็นสะเก็ดไฟ ประกอบกับมีเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมอยู่เป็นปริมาณมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเป็นสาเหตุให้เกิดการลุกลามของไฟป่า และอีกหนึ่งสาเหตุคือระบบการจัดการเศษวัชพืชทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยวิธีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถควบคุมไฟในขณะเผาส่งผลให้ไฟลุกลามขยายบริเวณกว้างขึ้น

นางอำนวยพรกล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และในระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และยังมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันและเข้าระงับเหตุ นอกจากการบูรณาการร่วมกัน กรมป่าไม้ได้ออกกฎระเบียบและมาตรการบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด ส่งเสริมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในท้องที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเข้าระงับเหตุให้ทันสถานการณ์

นางอำนวยพรกล่าวต่อว่า สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ระหว่าง กรมป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักสูตรของกรมป่าไม้ นำมาใช้เป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินโครงการและบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการไฟป่า โดยจะนำร่องดำเนินการโครงการดังกล่าวในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากมลพิษจากไฟป่า พร้อมทั้งสร้างแกนนำจิตอาสาในระดับพื้นที่ของแต่ละอำเภอให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการไฟป่าในพื้นที่

“ในส่วนของกรมป่าไม้จะเข้าไปให้การสนับสนุนทางด้านเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับจิตอาสาดับไฟป่าที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาในการปฏิบัติงานภาคสนามเข้าระงับเหตุดับไฟป่า และส่งเสริมให้เกิดแกนนำจิตอาสาดับไฟป่าในทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่มีองค์ความรู้และปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมในการสนับสนุนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ และร่วมประเมินการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและวางแผนงานการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป” รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...