xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน ชาญวีรกูล"ในตำแหน่งรมว.สาธารณสุข บนความคาดหวัง... "กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นโยบายกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ เป็นนโยบายสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้ใช้รณรงค์หาเสียงไปทั่วประเทศ ได้เสียงตอบรับอย่างมากมายจนทำให้ได้ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึง 51 ที่นั่ง
 
การทำให้นโยบาย "กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์" เป็นรูปธรรมได้นั้นเป็นแรงกดดันไปสู่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เป็นผู้ถือบังเหียน ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง
 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ ที่จัดโดยพรรคภูมิใจไทย เมื่อเร็วๆนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำเวิร์คช็อปครบทุกมิติ ประกอบไปด้วย 1. กัญชา คือ ยา แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทย 2. กัญชา คือ พืชเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกรไทย 3. กัญชา และสารสกัดจากกัญชา คือ การค้นพบที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติ 4. กัญชากับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปลดปล่อยกัญชา ออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด 5. กัญชา คือ การสร้างงาน สร้างรายได้ และ สร้างธุรกิจใหม่และ 6. กัญชา กับ ผลกระทบ และมาตรการควบคุม ทางสังคม
 
ผลสรุปการเวิรค์ช็อป ในทุกกลุ่มล้วนแต่ออกมาตรงกันว่า ความสำคัญสูงสุดที่จะทำเรื่อง กัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" จุดนี้ ... จุดเดียว!!! ที่ ชี้เป็น ชี้ตายเนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจในความตัองการของประชาชนในเรื่องนี้ และมีอำนาจมอบหมายและสั่งการราชการได้ ดังคำพูดที่ว่า "หากหัวไม่ส่าย หางย่อมไม่กระดิก"
 
การที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนากัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ ตั้งแต่ระดับปลัดกระะทรวง ไปจนถึงอธิบดี รองอธิบดี กรมต่างๆ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ได้เห็นและรับรู้ ความต้องการของนักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ใหญ่โตขนาดไหน วิทยากรร่วมเจ็ดสิบคน ประชาชนนับพัน
 
หมุดหมายแรก ในการทำงานของพรรคภูมิใจไทย มีเป้าหมาย 1. กัญชา ต้องเป็นยารักษาโรค ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. กัญชา ต้องเป็นยารักษาโรค ที่ประชาชนเข้าถึงได้ และอยู่ในบัญชียาหลักที่ผู้ถือบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค และ ผู้ถือบัตรประกันสังคม จะต้องนำมาใช้ได้
 
3. กัญชา ต้องเป็นยารักษาโรค ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยอย่างเท่าเที่ยมกัน ไม่ใช่สิทธิหรือลิขสิทธิ์ของผู้ใดผู้หนึ่ง 4. กัญชา ต้องเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนคนไทย 5. กัญชา ต้องได้รับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในทุกๆ มิติ ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสม การปลูก การแปรรูป การสกัดสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง ยา อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวไทย
 
ขณะที่นายอนุทิน รู้ดีว่านโยบายกัญชาเสรี เป็นความกดดันสำคัญ และความท้าทายที่ต้องทำให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว หากทำไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะถึงขั้นทำให้พรรคภูมิใจไทย สูญพันธุ์ไปจากสาระบบทางการเมือง
 
แต่หากทำให้เรื่อง "กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์" ประสบความสำเร็จ ไปพร้อมๆกับนโยบายด้านอื่นๆที่ได้หาเสียง ไม่ว่าจะเรื่อง อสม.หมอประจำบ้าน ขับแกร็บถูกกฎหมาย บุรีรัมย์โมเดล และอื่นๆ หากทำได้สำเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม พรรคภูมิใจไทย จะกลายเป็น "พรรคการเมืองเชิงปฏิบัติการ" ในทันที แตกต่างจากทุกพรรคการเมือง ในสาระบบ ที่บางพรรคเป็นพรรคอุดมการณ์ บางพรรคหัวหมอ และบางพรรคดีแต่พูด  

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังเดินหน้าทำงานทันทีตามนโยบายพรรค  โดยไม่สนใจการเมือง  กับนายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสุขภาพ และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการผลักดัน เรื่องนี้ จนเกิดเป็น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคอันลือลั่นที่ผ่านมา  
 
โดยมีเป้าหมายจากนี้ไปคือการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วยให้หายป่วนจากโรคมิใช่รักษาไปเรื่อยๆ ร่วมทั้งความสะดวกของประชาชนผู้มาขอรับบริการในสถานพยาบาล และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบรรดาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานที่ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
 
หากนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ทำได้จริงและประสบความสำเร็จ เชื่อว่าพรรคปฏิบัติการแห่งนี้  จะเป็นตัวเลือกสำคัญที่ชาวบ้านนึกถึง  ว่าเข้ามาแล้วทำงานเพื่อแก้ปัญหาปากท้องทันที โดยไม่เล่นการเมือง
กำลังโหลดความคิดเห็น...