xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.จัดทดสอบตลาดสินค้าภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้คำปรึกษาผู้ค้า ภาคเหนือ-อีสาน นำร่องในตลาด กทม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตตลักษณ์ที่โดดเด่น (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาออกร้านแสดงสินค้าอย่างคับคั่ง

นายจารุพันธ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตรงตามความต้องการของตลาด เป็นการนำเสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นอัตตลักษณ์ในตัวเอง เข้ามาสอดแทรกในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำผลให้เกิดการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจชุมชนมีความแข็งแรง ชุมชนมีรายได้ ทำให้เกิดสภาพความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศ

“ในงานดังกล่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือก มาแล้วจำนวน 30 ราย จาก 250 ราย ในพื้นที่ 2 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 41 จังหวัด มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และยังถือเป็นกิจกรรมทดสอบตลาดครั้งที่ 1 ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมขยายการตลาดและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากลอีกด้วย” นายจารุพันธ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...