xs
xsm
sm
md
lg

4 ส.10 มอบอุปกรณ์การเรียน-ทุนการศึกษาเด็กลพบุรี ระหว่างดูงานเสริมสร้างสังคมสันติสุขครั้งที่ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (27 มิ.ย.) นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 (4 ส.) จำนวน 90 คน พร้อมด้วย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาจำนวน 10,000บาทให้แก่น้องๆ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ที่สโมสรนายทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่

จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม, ตึกชําโต้ และศึกษาดูงานการสําธิตการดํารงชีพในป่าโรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.นี้

กำลังโหลดความคิดเห็น...