xs
xsm
sm
md
lg

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตพิการทางสายตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ในการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นก็คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา

การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นับเป็นพระกรณียกิจในส่วนของการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาในการพระราชทานปริญญาบัตรกำลังโหลดความคิดเห็น...