xs
xsm
sm
md
lg

TK park เปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” พร้อมปั้นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภูมิภาคอีสานตอนล่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เมืองเกษตรอินทรีย์ บุคลากรมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี แหล่งท่องเที่ยวมากมี สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ บ่งบอกชัดเจนถึงจุดเด่นด้านการพัฒนาคน การศึกษาเรียนรู้ และเทคโนโลยี โดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น อันมีรากฐานจากจุดเด่นทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของศรีสะเกษ จังหวัดสำคัญทางภาคอีสานตอนล่างที่มีศักยภาพสำหรับที่ตั้งแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ล่าสุด “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือของ อุทยานการเรียนรู้ TK park และ อบจ.ศรีสะเกษ ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า ศรีสะเกษเป็นเมืองรองที่มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะได้ถูกยกให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยขอมโบราณ จึงนับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ TK park จึงพร้อมสนับสนุนให้ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” หรือ “Sisaket Knowledge Park” (SSK PARK) เป็นอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัดแห่งที่ 26 เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ที่หลากหลายและรอบด้าน รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนับเป็นการนำพื้นที่การเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้สมกับเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต

“TK park เราให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาอบรมบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบสมาชิก การจัดหาหนังสือ ชุดนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” นายกิตติรัตน์กล่าว

ด้านนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นว่า “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” เปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัยและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีนโยบายในการจัดตั้งขึ้น เพราะมุ่งหวังให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของอีสานตอนล่าง เป็นแหล่งการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายในชุมชนให้เป็นหมวดหมู่และชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ต่อไป

“หนึ่งในจุดเด่นของอุทยานการเรียนรุ้ศรีสะเกษ นั่นก็คือ ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำให้เกิดการเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น เดินทางสะดวก สามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะได้ร่วมมือกับชุมชน เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนพัฒนาความคิด พัฒนาทักษะ สร้างสรรค์จินตนาการ และเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป เราหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัด และจังหวัดข้างเคียง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้าใช้บริการ เยาวชนและนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทำงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ อีกทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจมาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ และในอนาคตเราจะสามารถส่งต่อแนวคิดเรื่องแหล่งเรียนรู้ไปต่อยอดสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ของ อบจ.ต่อไป โดยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนหรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายในชุมชนให้มาร่วมในที่เดียวกัน เพื่อใช้พัฒนาคนในท้องถิ่นให้พร้อมก้าวสู่สังคมแห่งยุคข่าวสารไร้พรมแดน

ปัจจุบัน TK park มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด เปิดบริการแล้ว จำนวน 26 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินงานความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่อีก 6 แห่ง มีห้องสมุดชุมชุนในรูปแบบ Mini TK อีกจำนวน 19 แห่ง โดยอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ ถนนวันลูกเสือ ตรงข้าม รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นอาคาร 4 ชั้น เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.และหยุดทุกวันจันทร์
กำลังโหลดความคิดเห็น