xs
xsm
sm
md
lg

"ดร.ธรณ์" ปลื้ม วาฬบรูด้า-วาฬโอมูระ-เต่ามะเฟือง-ฉลามวาฬ ขึ้นเป็นสัตว์สงวน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุดปลื้ม เผย “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562 ” ของวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ ได้ขึ้นเป็นสัตว์สงวนของไทยชนิดใหม่

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เพจ "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดเผย “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ” ของวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ ได้ขึ้นเป็นสัตว์สงวนของไทยชนิดใหม่ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ

โดยระบุว่า "และแล้วในที่สุด สัตว์ทะเลทั้งสี่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ เป็นสัตว์สงวนอย่างเป็นทางการแล้วครับ ไชโย! นับตั้งแต่วันแรกเริ่มคิด จนถึงวันนี้ ใช้เวลาร่วม 4 ปี เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย รวมถึงพวกเราที่ช่วยกันไลก์ช่วยกันแชร์ ช่วยกันลงชื่อ 5 หมื่นราย เรามาถึงวันนี้จนได้ ขอไชโยอีกหน ไชโยๆๆๆ คงไม่สามารถขอบคุณคนหลายหมื่นที่ช่วยกันมาตลอด แต่บอกตามตรงว่า อาการพูดไม่ออกเป็นเช่นไร วันนี้รู้แล้วครับ กำแพง 27 ปีของการไม่มีสัตว์สงวนชนิดใหม่ ถูกทลายลงในที่สุด จึงจะเชื่ออย่างที่เชื่อมาตลอด และจะยังคงเชื่อต่อไป คนไทยรักทะเล 5 คำสั้นๆ ในหนึ่งประโยค ทำให้เกิดการพลิกโฉมวงการอนุรักษ์ไทย 4 สัตว์สงวนของท้องทะเล

ต่อจากนี้ ถึงเวลาที่เราจะหาทางดูแลพวกเธอให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการดูแลทะเลไทย อันเป็นที่อยู่ของพวกเธอและสรรพสัตว์อีกนานาชนิด ยังมีบันไดอีกหลายขั้นที่ต้องเดิน แต่ประตูเปิดแล้ว เรามีกฎหมายเกื้อหนุนแล้ว เรากำลังจะก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นอย่างมั่นใจ เพราะเรื่องยากที่สุด พวกเรายังผ่านมาได้ หนทางข้างหน้า เราไปต่อได้ เราจะดูแลพวกเธอให้ดีกว่านี้ได้แน่นอนครับ !"

ทั้งนี้ ในพ.ร.บ.ฉบันนี้มาตรา 113 ได้ระบุว่า ผู้ใดมีวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)และปลาฉลามวาฬ(Rhincodon typus) หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...