xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน. แห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เนื่องในวันชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

วันนี้ (28 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ใบจาน กรุงบากู

ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว