xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ เวียนเทียน บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (18 พ.ค.) เวลา 16.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักติตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงยืนที่ชานพระอุโบสถ รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จ ฯ เวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าไปเฝ้า ฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น

เสร็จฯ การต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป ทรงกราบที่พระแท่น แล้วทรงนำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดจบ ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ เมื่อเสด็จฯ เวียนรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จ ฯ ไปที่ธรรมมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมมาสน์ศิลา (พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม ขึ้นนั่งยังธรรมมาสน์ศิลา) ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จ ฯไปทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ที่หน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล (เจ้าพรักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระเทพปริยัติมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ) ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระเทพปริยัติมุนี ถวายอนุโมทนาบนธรรมมาสน์ แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์)

เสด็จ ฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ)

เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ