xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ม.จ.ภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.จ.ภีศเดช รัชนี และ ท่านผู้หยิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1ให้แก่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1.หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1
2.ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันมีประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ คุณระกา นาคะชาต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และคุณจำลอง แววพานิช เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3, พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และนาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...