xs
xsm
sm
md
lg

สศอ. จับมือ ISMED ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยเชื่อมต่อเทคโนโลยีแข่งขันตลาดต่างประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพ ในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด เปิดเผยว่า ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry ด้วยการใช้ Internet of Thing (IoT) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ มีการปรับกลยุทธ์นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ออกแบบโดยนักพัฒนาเทคโนโลยี IoT ของประเทศไทย เข้ามาเชื่อมต่อระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาพกรรมไทย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ โดยนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับการคัดเลือก 25 โรงงาน พร้อมด้วยผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ของไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย เข้าสู่กระบวนการจับคู่พัฒนา เทคโนโลยี แบ่งประเภทตามเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมิน ศักยภาพโรงงาน เพื่อเข้าสู่ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ งานได้จริง โดยมุ่งหวัง ว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ISMED ยังได้บูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี และผลักดันทรัพยากรบุคลากร ที่เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี IoT รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พร้อมทั้ง สร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัลช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี IoT ได้ง่าย ด้วยระบบ IM Matching (Industry & Maker Matching) ช่วยจับคู่เทคโนโลยีต้นแบบที่เหมาะสม เข้ามาปรับใช้ในโรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้ ด้วยเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับผู้พัฒนา IoT ในระยะยาว และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SME ไทย เชื่อมต่อกับผู้พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิตในส่วน SME เข้าสู่ยุค 4.0

ขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนา IoT และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และร่วมโหวตให้กับนักพัฒนาเทคโนโลยี ได้ที่ www.digitaltechmaker.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...