xs
xsm
sm
md
lg

ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร เช็ก 250 ส.ว.คอนเนกชัน “ป้อม-ตู่-ติ๊ก” ผสมไม้ประดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอกซเรย์ 250 ส.ว. ใหม่ ดูกันให้ชัดใครเป็นใคร-มาจากไหน? พบล้วนแล้วแต่ทหารแก่ไม่มีวันตาย สนช.หลายคนอยู่ยงคงกระพัน เพื่อนร่วมรุ่น “บิ๊กตู่-บิ๊กติ๊ก” พรึ่บ นอกนั้นนักธุรกิจ เกษตรกร พอเป็นไม้ประดับ

ในที่สุดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย รวม 250 คน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่า มีนายพลทั้งนอกราชการ และในราชการ ล้วนแล้วแต่มีสายสัมพันธ์กับเครือข่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับร้อยคน

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม (ลำดับที่ 55), พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ลำดับที่ 118), พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ลำดับที่ 236), พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ลำดับที่ 149), พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ลำดับที่ 40) และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ลำดับที่ 19)

ส่วนที่เหลืออีก 194 คน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตากคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาจำนวน 194 คน และคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 50 คน รวมเป็น 244 คน

MGR Online ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคน มีดังต่อไปนี้

1. พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา อดีตรองเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 19 คนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

3. พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ (เสธ.แอ๊ด) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตที่ปรึกษา รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีต ส.ว.ชุมพร

4. นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และอดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร

5. นายกษิดิศ อาชวคุณ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา อดีตกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการกฤษฎีกา อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าของโครงการบ้านรุ่งอรุณ

9. นายกิตติ วะสีนนท์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตอธิบดีกรมอาเซียน อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ และอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานชาวนาภาคเหนือ อุปนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร

11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

12. นายเกียว แก้วสุทอ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

15. นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว.

16. นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด อธิบดีกรมที่ดิน

17. นายจรินทร์ จักกะพาก อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

18. พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สนช. อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

19. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

20. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 35

21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

23. นางจิรดา สงฆ์ประชา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

24. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 6

25. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว.

27. นายเจน นำชัยศิริ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

29. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (บิ๊กเบี้ยว) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

30. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (บิ๊กฉัตร) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ อดีต รมว.พาณิชย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

31. นายเฉลา พวงมาลัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี)

32. พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม อดีต ส.ว.สรรหา มีศักดิ์เป็นน้องชายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

35. นายเฉลียว เกาะแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

36. นายชยุต สืบตระกูล อดีตประธานกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

37. พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าของโรงแรมสยาม เคมปินสกี้

38. นายชลิต แก้วจินดา อดีต ส.ว.สรรหา อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

39. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (บิ๊กเปี๊ยก) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 14

40. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

41. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายพลเรือน

42.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน (โค้ชหรั่ง) โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อดีตรองอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

43. พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นรุ่นน้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

44. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตหัวหน้าคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ

45. พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

46. พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารคนสนิทของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี

47. ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุตรชายนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

50. พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก พี่ชายนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

51. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีต รมว.ศึกษาธิการ อดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทการเรือ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 13

52. นายณรงค์ รัตนานุกูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (หมอแก้ว) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

54. นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

55. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

56. พล.อ.ดนัย มีชูเวท อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

57. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

58. น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ อดีตผู้เล่นบาสเกตบอลทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติไทย

59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นักวิชาการอิสระ อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เคยตกเป็นข่าวเรื่องจดหมายน้อยสนับสนุนให้ตำรวจนายหนึ่งเลื่อนตำแหน่ง ก่อนลาออกราชการไปประกอบอาชีพอื่นเมื่อปี 2558

60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

61. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 33 บุคคลใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

62. พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง คนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

63. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

64. นายตวง อันทะไชย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว.

65. พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม อดีตอนุกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค อดีตผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

67. นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

69. พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ (บิ๊กจุก) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

70. นายทรงเดช เสมอคำ ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี

71. พล.อ.ทวีป เนตรนิยม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี อดีตรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)

73. นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดนครราชสีมา แม่ยาย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

74. ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

75. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

76. พล.อ.ธงชัย สาระสุข อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 19

77. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (บิ๊กเจี๊ยบ) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีต รมว.ต่างประเทศ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

78. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตแม่ทัพภาคที่ 2

79. นายธานี สุโชดายน ทนายความ ชาวจังหวัดกำแพงเพชร

80.นายธานี อ่อนละเอียด อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดนครปฐม และอดีต ส.ว.สรรหา

81. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตประธานวุฒิสภา อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ

83. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

84. พล.อ.นพดล อินทปัญญา (บิ๊กกี่) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตเลขานุการ รมว.กลาโหม คนสนิท พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

85. พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

87. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดนราธิวาส ประธานผู้พิพากษาสมทบประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 กวีรางวัลซีไรต์

91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล (ผู้ใหญ่ไก่) อดีต ส.ว.พิจิตร เจ้าของโรงสีพงศ์อายุกูล จ.พิจิตร

92. พล.อ.บุญธรรม โอริส อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)

93. นายบุญมี สุระโคตร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

94. นายบุญส่ง ไข่เกษ อดีต ส.ว.ตราด อดีต ส.ส.ตราด พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2544 อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

95. พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ กรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 6

96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ นักกฎหมาย ชาวจังหวัดราชบุรี

97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

98. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีต รมว.ยุติธรรม อดีต รมว.คมนาคม อดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 13

99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรรมการบริษัท เพชรธานีพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด อดีตอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

101. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

102. นายประมาณ สว่างญาติ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ชาวนาเกษตรอินทรีย์ ประธานศูนย์ปราชญ์เกษตรอำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

103. ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์ อดีตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการบินพลเรือน

104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ อดีต ส.ว.ยโสธร นายกสมาคมนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร

105. พล.อ.ประสาท สุขเกษตร อดีตข้าราชการการเมือง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ อดีตรองผู้บัญชาการ (ฝ่ายวิชาการ) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

107. พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดราชบุรี

108. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สองสมัย พี่ชายของนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หมอดูชื่อดังเจ้าของฉายา ‘โหร คมช.’

110. นายปัญญา งานเลิศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

111. พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตเจ้ากรมทหารช่าง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12

112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

113. น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ไม่มีข้อมูล

114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อดีต ส.ว.สรรหา อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง บุตรชาย นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

115. พล.อ.โปฎก บุนนาค อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

118. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ปรึกษากฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

120. นายพลเดช ปิ่นประทีป อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีต รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง พรรคพลังประชารัฐ

121. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

122. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตเสนาธิการทหารเรือ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ อดีต ส.ว.พิษณุโลก

124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ทันตแพทย์

125. พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ และนายทหารคนสนิท พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

126. นายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

127. พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก (บิ๊กเจี๊๊ยบ) อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

128. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร (บิ๊กแกละ) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ตุลาการศาลทหารสูงสุด ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17

129. นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 อดีต ส.ว.อุตรดิตถ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ อดีต ส.ว.สรรหา อดีต ส.ว.อุบลราชธานี อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

131. พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (นายกเกี๊ยะ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดชุมพร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร อดีตที่ปรึกษา นายสุพล จุลใส อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ชาวนาผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

134. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บิดา ร.ท.หญิง พิมดาว พานิชสมัย (มัดหมี่) อดีตนักร้อง นักแสดง (ปัจจุบันรับราชการทหาร สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบก)

135. น.ส.ภัทรา วรามิตร อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคไทยรักไทย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกมลาไสย บุตรสาวนายสมบัติ วรามิตร อดีต ส.ว.กาฬสินธุ์

136. นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

137. นายมณเฑียร บุญตัน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. และนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

138. พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อดีตตุลาการศาลทหารกรุงเทพ น้องชาย พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภาและอดีต ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคและ ส.ส. พรรคชาติพัฒนา

140. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง อดีตอาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

141. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีต ส.ว.สรรหา

142. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

143. พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน อดีต ผกก.สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

144. นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด

146. นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

147. น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รับผิดชอบงานพิธีการ หรืองานสำคัญ ที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพ

148. นายลักษณ์ วจนานวัช อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

149. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

150. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (เสธ.อู้) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

151. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 6 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

152. ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี อดีตผู้สม้คร ส.ส.กำแพงเพชร พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ประธานบริหาร ที่ บริษัทสยาม ไบโอ-นาโนเทต จำกัด

153. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (บิ๊กตี๋) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเจ้ากรมยุทธการทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

154. นางวรารัตน์ อติแพทย์ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา

155. พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ (บิ๊กต้อม) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อดีตรองแม่ทัพภาค 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18

156. พล.อ.วลิต โรจนภักดี (บิ๊กอู๊ด) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

157. พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

158. พล.อ.วัฒนา สรรพานิช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2519 อดีต ส.ว.กาญจนบุรี

159. นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. เป็นทนายความ นักจัดรายการวิทยุ และอาจารย์สอนกฎหมาย

160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา นักสังคมสงเคราะห์ กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

161. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม เคยทำงานร่วมกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นหนึ่งในนายทหารที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลสมเด็จฮุนเซ็นแห่งกัมพูชา

162. นายวิทยา ผิวผ่อง อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สกลนคร กำแพงเพชร

163. พล.อ.วินัย สร้างสุขดี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตหัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14

164. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีศักดิ์เป็นคู่เขย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

165. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ไม่มีข้อมูล

167. น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ น้องสาวของ น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก

168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เจ้าของสำนักทนายความหมอเส็ง เป็นบุตรชาย นายฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร (หมอเส็ง) เจ้าของว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง

169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีต รมช.คลัง อดีตอธิบดีกรมศุลกากร เคยเป็นรักษาการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีต รมช.ต่างประเทศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าของโรงเรียนธำรงวิทย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (อาจารย์เอ) อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา อดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของ นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้ล่วงลับ

172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

173. พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บุตรหม่อมเจ้าหญิงสวรรณา ภาณุพันธุ์ พระธิดาองค์แรกของพระโอรสองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพา)

175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นักธุรกิจ เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ วัฒนา พระราม 2 กม. 25) จ.สมุทรสาคร

176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา นักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

178. พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

179. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร (บิ๊กแป๊ะ) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ บุตรคนที่ 5 ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์

181. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พี่ชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

182. นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

183. พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

184. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

185. พล.อ.สกล ชื่นตระกูล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 13

186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล อดีตหัวหน้างานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อดีตประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

188. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา (บิ๊กงู) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

189. พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 19 คนสนิทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

190. พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 3

191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีต รมว.พาณิชย์ ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีศักดิ์เป็นพี่ชาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

192. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 8 มีศักดิ์เป็นพี่ชาย พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม อดีตจเรตำรวจ

193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คนสนิท พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

194. นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประธานมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล ที่ปรึกษากรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม (องค์การมหาชน) อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

195. นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

196. นายสมชาย หาญหิรัญ อดีต รมช.อุตสาหกรรม อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

197. นายสมเดช นิลพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

198. พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา อดีตจเรตำรวจ คนใกล้ชิด พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สมุทรสาคร และตราด

200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตประธานคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

202. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข (บิ๊กหมาย) อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34

203. พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ (บิ๊กเต้) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

204. พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตเจ้ากรมพลังงานทหาร

205.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ นักวิชาการชุมชน อาจารย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนนครศรีธรรมราช สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

206. พล.อ.สสิน ทองภักดี (บิ๊กต้อ) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17

207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

208. นายสัญชัย จุลมนต์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ทนายความ และที่ปรึกษากฏหมายทนายความอิสระ

209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท จำกัด ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

201. นายสำราญ ครรชิต เกษตรกรชาวอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

211. พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3

212. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

213. พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อดีต ส.ว.สุราษฎร์ธานี

214. นายสุชัย บุตรสาระ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เคยตกเป็นข่าวพิมพ์หนังสือขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี มีข้อความ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” เมื่อเดือนมีนาคม 2561

215. นายสุธี มากบุญ อดีต รมช.มหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา

216. นางสุนี จึงวิโรจน์ ทันตแพทย์ เจ้าของธุรกิจคลินิกทันตกรรม

217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ อดีต ส.ว.ร้อยเอ็ด มีสายสัมพันธ์กับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

218.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 อดีต ส.ว.สรรหา อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 อดีตกรรมการเนติบัณฑิตยสภา อดีตอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ และผู้อำนวยการสำนักกฎหมายไชยรพี

219. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (บิ๊กน้อย) อดีต รมช.ศึกษาธิการ อดีตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ อดีต ส.ว.ปราจีนบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายโค้งก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ

221. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (บิ๊กปุย) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

222. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (บิ๊กเต่า) อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีต รมว.แรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลานชายของนายบุญชู ตรีทอง อดีต ส.ส.ลำปาง เคยมีข่าวว่าถูกนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขาธิการกลุ่มสามมิตร พรรคพลังประชารัฐ ชักชวนมาร่วมงาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2561

224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีต รมว.ยุติธรรม อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการแอมพาร์ค แอท สามย่าน และโครงการแอม ไชน่า ทาวน์ ใกล้วัดมังกรกมลาวาส

226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายกสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล นักธุรกิจ กรรมการบริหาร บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 ปี 2550-2551

227. นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร ปี 2543 อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

228. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ (เสธ.เจี๊ยบ) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

229. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

230. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

231. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีต รมว.พลังงาน อดีตประะธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

232. นายอนุมัติ อาหมัด อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สงขลา อดีตที่ปรึกษาเลขาธิการอาเซียน นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รวมทั้งเป็นนักธุรกิจชายแดนใต้ เจ้าของธุรกิจพลังงาน

233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย อดีต ส.ว.สรรหา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี และเจ้าของโรงแรมวังยางรีสอร์ท โฮเทล แฮนด์ สปา จ.สุพรรณบุรี มีศักดิ์เป็นอาของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดัง ผู้ดำเนินโครงการก้าวคนละก้าว

234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต ส.ว.สรรหา อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 อดีต ส.ว.ปัตตานี กรรมการผู้จัดการโรงแรม ซีเอส ปัตตานี

235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีต รมว.พาณิชย์ อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

236. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

237. นายอมร นิลเปรม อดีต ส.ว.อุบลราชธานี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคพลังประชารัฐ

238. นายออน กาจกระโทก อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

239. พล.อ.อักษรา เกิดผล (บิ๊กโบ้) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก อดีตเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14

240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

241. พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

242. พล.ท.อำพน ชูประทุม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

243. นายอำพล จินดาวัฒนะ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท

244. พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

245. นายอุดม คชินทร อดีต รมช.ศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

246. นายอุดม วรัญญูรัฐ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เจ้าของสวนทุเรียนอุดมทรัพย์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

247. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ (บิ๊กเมา) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 13

248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีศักดิ์เป็นสามีนางปารีณา ปาจรียางกูร อดีต ส.ส. ราชบุรี ลูกสาวนายทวี ไกรคุปต์

249. พล.อ.อู้ด เบื้องบน (บิ๊กอู้ด) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

250. พล.ต.โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...