xs
xsm
sm
md
lg

"สปริงนิวส์" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คืนทีวีดิจิทัลช่อง 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 19 คาดได้รับชดเชยจาก กสทช. 949.70 ล้านบาท

วันนี้ (10 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวานนี้ (9 พ.ค.) มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) สปริงนิวส์ หมายเลข 19 ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดรับจาก กสทช. 730.10 ล้านบาท และค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ที่สปริงนิวส์ไม่ต้องชำระ 219.60 ล้านบาท โดยจะยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตในวันนี้ (10 พ.ค.)

ทั้งนี้ สปริงนิวส์จะยังคงออกอากาศต่อไปจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกำหนดวันยุติการให้บริการจาก กสทช. ก่อนจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562 ซึ่งในปัจจุบันใบอนุญาตฯ คงเหลืออายุอีก 9 ปี 10 เดือน จะหมดอายุในวันที่ 24 เม.ย. 2572

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัว โดยการเป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ผ่านสื่อดิจิทัล สื่อนิวมีเดีย สื่อ Out of Home และสื่อโซเชี่ยลได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นความคล่องตัว รวดเร็วซึ่งจากการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจจะช่วยใหิษัทฯ สามารถลดต้นทุนการดําเนินงานได้ นอกจากนี้การคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ทํา Content ให้กับสื่อหรือช่องทางอื่น เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสื่อออนไลน์และสื่อโซเชี่ยลที่มีชื่อเสียงและศักยภาพ ด้วยความสามารถเฉพาะด้านจะทําให้สามารถพัฒนาและต่อยอดรายได้ต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งผลิตโดยบริษัทย่อยแห่งอื่น ที่สามารถเริ่มนําไปเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่ระดับความนิยมสูงย่อมส่งผลต่อรายได้จากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น

อนึ่ง การปรับโครงสร้างองค์กรนับจากนี้ ประกอบด้วย บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด มีแผนเช่าเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์อื่นๆ รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยสื่อดิจิทัลได้ทําเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ และยูทูป “ขอบสนาม” ขายโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ รับจ้างจัดงานอีเวนต์ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน ส่วนบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด จะผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยสื่อดิจิทัลได้บริการข่าวผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ รับจ้างจัดงานอีเวนต์ และผลิตรายการโทรทัศน์ ขณะที่ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จะทำหน้าที่บริการ SMS ข่าวสาร เช่น ข่าวด่วน ข่าวสั้น ข่าวทั่วไป โฆษณาออนไลน์ โดยบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ จะจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบและสารสนเทศ และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จํากัด จะจําหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...