xs
xsm
sm
md
lg

ทูลกระหม่อมฯ เผยภาพสุดประทับใจ-สุดวิจิตร ใน "พระที่นั่งไพศาลทักษิณ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์ภาพชุดจำนวน 10 ภาพพร้อมข้อความ "พระราชพิธีครั้งหนึ่งในชีวิต" ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวานนี้ (3 พ.ค.)

วันนี้ (4 พ.ค.) อินสตาแกรม @nichax ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์ภาพชุดจำนวน 10 ภาพ และข้อความ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วานนี้ (3 พ.ค.) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

"พระราชพิธีราชาภิเษก #3May2019 #OnceinaLifetimeEvent #พระที่นั่งไพศาลทักษิณ" ทูลกระหม่อมฯ ระบุ