xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรปลื้มปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงทักทายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทักทายฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบรมมหาราชวัง


วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้

ทั้งนี้ ระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังความปลาบปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย