xs
xsm
sm
md
lg

พระปรีชาสามารถด้านการทหาร ของ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระปรีชาสามารถ 10 เรื่องด้านการทหาร ของสมเด็จพระราชินีสุทิดา พระราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กล่าวถึงพระปรีชาสามารถ 10 เรื่องด้านการทหาร ของสมเด็จพระราชินีสุทิดา หรือ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สมเด็จพระราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่แสดงถึงพระปรีชาของพระองค์ สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงเป็นนายทหารหญิงราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง ดังนี้

1. ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

3. ทรงมีพระนามย่อ ที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขานว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ และทรงพระปรีชาด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ ยิงปืนของรบพิเศษ ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว และการชิงตัวประกัน การยิง ใน CQB : Close Quarters Battle

5. ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงทำการกระโดดร่ม 5 ครั้งจากเครื่องบิน ตามหลักสูตรของโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ

6.ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน (นย.) ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ในเวลากลางคืน เป็นพระองค์แรก เป็นครั้งแรกของนาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมาโดดร่มลงทะเลแต่ตอนกลางวัน

7. ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ทรงตั้งพระทัยในการฝึกจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่น และใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จ

8. ทรงเข้ารับการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 91 ในปี 2556-2557 ทรงได้รับพระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์ ที่ประดับเครื่องแบบที่กระเป๋าขวา และ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 59 อันเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายทหารระดับที่จะเป็น ผบ.หน่วย จึงเป็นที่ปลาบปลื้มและเป็นเกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาทางทหารสถาบันหลักของ กองทัพบก ที่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 ทรงเคยมารับการศึกษาอบรม ทรงเป็นศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน

9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ที่มีกำลัง 3 กองพัน และ 1 บก. กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the Bodies Slams เมื่อ 11 พย. 2559 ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวนาน 48 นาทีต่อเนื่อง อย่างสง่างามและเข้มแข็ง โดยทรงใส่ใจในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ ทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหาร ทั้งลักษณะทางทหาร พระวรกาย และ พระหฤทัย

ในด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงได้รับยศทางทหารเป็น ร้อยตรีหญิง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2553

ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ทั้งนี้ ทรงผ่านตำแหน่งสำคัญ คือ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)

ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)

เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9)

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)