xs
xsm
sm
md
lg

ปรับเวลารถไฟสายอีสานรับทางคู่ "ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น" รถท้องถิ่นถึงเร็วขึ้นสูงสุด 30 นาที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พบการรถไฟฯ ปรับเวลาเดินรถสายอีสาน ช่วงนครราชสีมา-หนองคายใหม่ รับเปิดใช้ทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น พบขบวนรถท้องถิ่นกำหนดไว้ให้ถึงปลายทางเร็วขึ้นถึงครึ่งชั่วโมง แต่เวลารถไฟมาจริงล่าช้าเหมือนเดิม แนะเช็กที่สถานีหรือใช้ระบบติดตาม TTS อีกทาง

วันนี้ (1 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ปรับเวลาการเดินรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอีสาน) ตามประกาศเดินรถ (ปดร.) ฉบับใหม่ เนื่องจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ใกล้แล้วเสร็จ ส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถ ช่วงนครราชสีมา-ชุมทางถนนจิระ-ชุมทางบัวใหญ่-หนองคาย ทำให้ผู้โดยสารต้องเดินทางมาที่สถานีรถไฟล่วงหน้า และตรวจสอบเวลาการเดินทางที่สถานีรถไฟอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง สำหรับขบวนรถที่มีการปรับเปลี่ยนประกาศเดินรถใหม่ มีดังนี้

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 กรุงเทพ - หนองคาย (อีสานมรรคา) ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 02.40 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 02.50 น., ถึงสถานีเมืองพล 03.15 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 03.37 น., ถึงสถานีขอนแก่น 04.10 น., ถึงสถานีน้ำพอง 04.37 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 05.12 น., ถึงสถานีอุดรธานี 05.39 น. จอดพัก 5 นาที ถึงปลายทางสถานีหนองคาย 05.25 น.

ขบวนรถด่วนที่ 26 หนองคาย - กรุงเทพ (อีสานมรรคา) ออกจากสถานีหนองคาย 19.40 น. ถึงสถานีอุดรธานี 20.20 น. จอดพัก 3 นาที, ถึงสถานีกุมภวาปี 20.47 น. (หลีกขบวนที่ 417 ที่สถานีห้วยสามพาด), ถึงสถานีน้ำพอง 21.21 น., ถึงสถานีขอนแก่น 21.47 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 22.19 น., ถึงสถานีเมืองพล 22.44 น., ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 23.07 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 23.17 น. ไปยังปลายทางสถานีกรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 75 กรุงเทพ - หนองคาย ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 14.04 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 14.14 น. ถึงสถานีหนองบัวลาย 14.23 น., ถึงสถานีเมืองพล 14.39 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 15.00 น., ถึงสถานีขอนแก่น 15.30 น. (หลีกขบวนที่ 416), ถึงสถานีน้ำพอง 15.55 น., ถึงสถานีโนนสะอาด 16.15 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 16.28 น., ถึงสถานีห้วยสามพาด 16.35 น., ถึงสถานีอุดรธานี 16.55 น. ถึงปลายทางสถานีหนองคาย 17.30 น.

ขบวนรถด่วนที่ 76 หนองคาย - กรุงเทพ ออกจากสถานีหนองคาย 07.45 น. (หลีกขบวนที่ 133 ที่สถานีรถไฟนาทา), ถึงสถานีอุดรธานี 08.14 น., ถึงสถานีห้วยสามพาด 08.32 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 08.39 น., ถึงสถานีโนนสะอาด 08.51 น., ถึงสถานีน้ำพอง 09.09 น., ถึงสถานีขอนแก่น 09.29 น. (หลีกขบวนที่ 415), ถึงสถานีบ้านไผ่ 09.55 น., ถึงสถานีเมืองพล 10.14 น., ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 10.35 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 10.45 น. ไปยังปลายทางสถานีกรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 77 กรุงเทพ - หนองคาย (ผ่านนครราชสีมา) ถึงสถานีนครราชสีมา 23.18 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีนครราชสีมา 23.28 น., ถึงสถานีชุมทางถนนจิระ 23.32 น., ถึงสถานีเมืองคง 00.11 น., ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 00.25 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 00.35 น., ถึงสถานีเมืองพล 00.57 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 01.19 น., ถึงสถานีขอนแก่น 01.48 น., ถึงสถานีน้ำพอง 02.13 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 02.43 น., ถึงสถานีอุดรธานี 03.08 น. หยุดพัก 5 นาที ออกจากสถานีอุดรธานี 03.13 น. ถึงปลายทางสถานีหนองคาย 03.45 น.

ขบวนรถด่วนที่ 78 หนองคาย - กรุงเทพ (ผ่านนครราชสีมา) ออกจากสถานีหนองคาย 18.30 น. (หลีกขบวนที่ 134) ถึงสถานีอุดรธานี 19.03 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 19.29 น. (หลีกขบวนที่ 417 ที่สถานีเขาสวนกวาง), ถึงสถานีน้ำพอง 19.59 น., ถึงสถานีขอนแก่น 20.23 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 20.54 น., ถึงสถานีเมืองพล 21.15 น., ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 21.38 น., ถึงสถานีเมืองคง 21.55 น., ถึงสถานีชุมทางถนนจิระ 22.33 น., ถึงสถานีนครราชสีมา 22.39 น. หยุดพัก 14 นาที ออกจากสถานีนครราชสีมา 22.53 น. ไปยังปลายทางสถานีกรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 133 กรุงเทพ - หนองคาย ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 03.47 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 03.57 น. ถึงสถานีหนองบัวลาย 04.07 น., ถึงสถานีเมืองพล 04.23 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 04.46 น., ถึงสถานีขอนแก่น 05.19 น., ถึงสถานีน้ำพอง 05.47 น., ถึงสถานีเขาสวนกวาง 06.01 น., ถึงสถานีโนนสะอาด 06.12 น., ถึงสถานีห้วยเกิ้ง 06.20 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 06.28 น. (หลีกขบวนที่ 416), ถึงสถานีห้วยสามพาด 06.37 น., ถึงสถานีอุดรธานี 06.57 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีอุดรธานี 07.07 น., ถึงสถานีนาทา 07.46 น. (หลีกขบวนที่ 76) ถึงปลายทางสถานีหนองคาย 07.55 น.

ขบวนรถเร็วที่ 134 หนองคาย - กรุงเทพ ออกจากสถานีหนองคาย 18.50 น. (หลีกขบวนที่ 78) ถึงสถานีอุดรธานี 19.28 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีอุดรธานี 19.38 น., ถึงสถานีห้วยสามพาด 19.56 น., ถึงสถานีกุมภวาปี 20.04 น., ถึงสถานีห้วยเกิ้ง 20.12 น. (หลีกขบวนที่ 417), ถึงสถานีโนนสะอาด 20.20 น., ถึงสถานีเขาสวนกวาง 20.30 น., ถึงสถานีน้ำพอง 20.44 น., ถึงสถานีขอนแก่น 21.10 น., ถึงสถานีบ้านไผ่ 21.42 น., ถึงสถานีเมืองพล 22.07 น., ถึงสถานีหนองบัวลาย 22.23 น. ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 22.36 น. หยุดพัก 10 นาที ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 22.46 น. ไปยังปลายทางสถานีกรุงเทพ

ผลจากการปรับประกาศเดินรถใหม่ หลังเปิดใช้รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ทำให้ขบวนรถท้องถิ่นบางเส้นทางใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง อาทิ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 นครราชสีมา - หนองคาย ออกจากสถานีนครราชสีมา 06.20 น. พบว่าถึงปลายทางสถานีหนองคาย 12.05 น. จากเดิมถึงสถานีหนองคาย 12.20 น. หรือเร็วขึ้น 15 นาที, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 416 อุดรธานี - นครราชสีมา ออกจากสถานีอุดรธานี 05.55 น. ถึงปลายทางสถานีนครราชสีมา 10.55 น. จากเดิมถึงสถานีนครราชสีมา 11.25 น. หรือเร็วขึ้น 30 นาที

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 หนองคาย - นครราชสีมา ออกจากสถานีหนองคาย 12.55 น. ถึงปลายทางสถานีนครราชสีมา 18.35 น. จากเดิมถึงสถานีนครราชสีมา 19.00 น. หรือเร็วขึ้น 25 นาที, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429 นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่ ออกจากสถานีนครราชสีมา 17.55 น. ถึงปลายทางสถานีชุมทางบัวใหญ่ 19.25 น. จากเดิมถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ 19.40 น. หรือเร็วขึ้น 15 นาที, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา ออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ 05.50 น. ถึงสถานีนครราชสีมา 07.20 น. จากเดิมถึงสถานีนครราชสีมา 07.45 น. หรือเร็วขึ้น 25 นาที

แต่ในบางขบวนได้ปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถ อาทิ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417 นครราชสีมา - อุดรธานี ออกจากสถานีนครราชสีมาเร็วขึ้น 5 นาที จากเดิม 16.00 น. เป็น 15.55 น. ถึงปลายทางสถานีอุดรธานี 21.00 น. จากเดิมถึงสถานีอุดรธานี 21.40 น., ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น ออกจากสถานีชุมทางแก่งคอย 05.00 น. ถึงสถานีนครราชสีมา 07.47 น. หยุดพัก 42 นาที ออกจากสถานีนครราชสีมา 08.29 น. ถึงปลายทางสถานีขอนแก่น 11.30 น. จากเดิมถึงสถานีขอนแก่น 11.55 น., ขบวนรถท้องถิ่นที่ 432 ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย ออกจากสถานีขอนแก่น 14.30 น. ถึงสถานีนครราชสีมา 17.32 น. หยุดพัก 8 นาที ออกจากสถานีนครราชสีมา 17.40 น. ไปยังปลายทางสถานีชุมทางแก่งคอย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปิดใช้รถไฟทางคู่มีเฉพาะช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นเพียงช่วงเดียว อาจมีขบวนรถล่าช้าเกิดขึ้น ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ที่สถานีรถไฟ หรือใช้ระบบติดตามขบวนรถ (Train Tracking System) ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย http://tts.railway.co.th

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 24,064 ล้านบาท ก่อสร้างทางเพิ่มขึ้น 1 ทาง เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทาง 181 กิโลเมตร และก่อสร้างทางรถไฟ 2 ทาง เป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น ระยะทาง 6 กิโลเมตร มี 19 สถานี พร้อมก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 3 แห่ง คือ สถานีบ้านกระโดน สถานีชุมทางบัวใหญ่ และสถานีท่าพระ จ.ขอนแก่น เริ่มก่อสร้าง 19 ก.พ. 2559 แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.พ. 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 ที่สถานีรถไฟขอนแก่นแห่งใหม่

กำลังโหลดความคิดเห็น...