xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

วันนี้ (27 เม.ย.) เวลา 10.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีชมพูวิทยา เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 571 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสีชมพูและอำเภอชนบท ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ และพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากการเกิดความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่ทำให้เกิดอากาศแปรปวนเกิดฝนตก พายุฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดเหตุวาตภัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ใน 23 อำเภอ 82 ตำบล 345 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...