xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ กระทบสัตว์ทะเล รับสั่งให้มีคุณธรรม-ไม่มักง่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำรัสแก่คณะครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ทรงห่วงปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ระบุไม่ใช่เรื่องความสะอาด แต่เป็นเรื่องความเป็นความตาย หวั่นลงสู่แหล่งน้ำและทะเล ปลาหรือสัตว์น้ำกินเข้าไปได้รับผลกระทบ ทรงแนะให้ระวังความมักง่าย ควบคุมตัวเองเสมอ หากทำได้โลกจะดีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. เวลา 10.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ความว่า

"เรื่องนี้พูดกันมาก แล้วก็ต้องพยายามเอาใจใส่มาก คือเรื่องที่เขาว่าอากาศเปลี่ยนแปลง มันก็ดูจะเปลี่ยนจริงๆ อันนี้ยังไม่รู้ทำยังไง แต่เขาบอกว่าเรื่องของมลภาวะ อย่างมีบางหน่วยเขาก็บอกว่า ให้ใช้ของใช้ซ้ำ ก็แปลก สมัยก่อนเราก็ใช้ของกันซ้ำๆ มาทำความสะอาดแล้วก็ใช้ต่อ เรื่องการทิ้งไปก็จะมีน้อย ต่อมาก็จะมีของชนิดที่ว่า ใช้แล้วทิ้งเลยได้ ก็สะดวก ไม่ต้องเอามาล้างอีก แล้วก็จะสะอาดกว่าที่จะต้องใช้ซ้ำใช้ซาก แต่มาในปัจจุบันนี้ หลายๆ อย่างทิ้งไปก็จะเป็นขยะ ขยะท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมด เขาก็กลัวว่าขยะที่ไม่สลายตัวก็จะมี หลายๆ แห่ง เขาก็บอกว่า อย่างไปโรงพยาบาล ไปซื้อยาก็ให้หิ้วถุงไปเอง เดี๋ยวนี้ขนาดซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นตรงนี้ เขาก็ไม่มีถุงให้แล้ว ต้องไปหาเอามาเอง เดี๋ยวนี้ไปไหนต้องพกถุงไป ถ้าไม่อยากหอบพะรุงพะรัง อันนี้ก็ถูก เขาก็ห้าม อยากจะให้มีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด

แต่อย่างหนึ่งที่ก็ต้องเตือนไว้ ถึงอย่างไรก็ต้องมีขยะทิ้ง แต่การที่ทิ้ง ไม่ได้ทิ้งเป็นที่เป็นทาง ตามบ้านเรือน ตามท้องถนนสังเกตดูเขาก็มีถังขยะให้ แต่คนทิ้งทุกหนทุกแห่ง เว้นในถังขยะ ถังขยะมีก็ยังไม่พอ ต้องเขียนป้ายว่า "โปรดทิ้งขยะให้ลงถัง" ก็ยังไม่ค่อยอ่าน ขนาดเขียนตัวโตๆ แปะไว้ที่ถังขยะ มันก็อย่างนี้ ถ้าเก็บให้เป็นที่ คนที่เขาเก็บไปเขาก็จะมีวิธีกำจัดหรือแปรรูปอะไรต่างๆ ไป ถึงเราจะแปรเอง บางทีแปรขยะเป็นขยะยังไม่ค่อยได้ประโยชน์ แต่ว่าถ้าอย่าทิ้งเกลื่อนกลาด ต้องเอาสมัยเด็กๆ ที่อยู่กับสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ท่านไม่ให้ทิ้งขยะ ต้องเก็บใส่กระเป๋าเอาไปทิ้งที่ถูกต้อง หรือบางทีเขาทิ้งเลอะเทอะ เรายังต้องไปเก็บเลยเพื่อให้บ้านเมืองสะอาด

เรื่องนี้ ตอนนั้นก็เป็นแค่เรื่องความสะอาดเฉยๆ เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความเป็นความตายไปแล้ว เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าทุกอย่าง ขยะต่างๆ ส่วนใหญ่ก็พัดลงทางน้ำ ทางน้ำก็ลงไป ในที่สุดก็อยู่ในทะเล มหาสมุทร แม้เราจะลอยกระทง ไหว้แม่พระคงคา ขออภัยยังไง ท่านก็ให้อภัยไม่ได้แล้ว เพราะมันเยอะ ขยะเต็มไปหมดเลย แล้วเข้าไปลงทะเล แล้วก็ปลาหรือสัตว์น้ำก็กินเข้าไป กินเข้าไป เราก็กินสัตว์น้ำที่มีตัวพลาสติก บางทีน้ำมันรั่วลงในทะเล สัตว์เปียกขนเป็นน้ำมัน ติดออกมาไม่ได้ก็ตายไป อย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นความไม่มักง่ายก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ที่เราต้องระวังแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้อยู่เสมอ คิดว่าทุกคนที่เรียนอยู่ก็ควรจะให้ซึมไปในตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาสั่งมาสอน ก็คิดว่าถ้าทำได้โลกนี้น่าจะดีขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ สุขภาพดีทั้งใจและกายตามอัตภาพ"

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี โดยมีพระราชประสงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา แล้วจึงขยายสู่ชุมชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการรวม 865 แห่งใน 51 จังหวัด และมีสถานศึกษาในต่างประเทศ 108 แห่งใน 10 ประเทศ