xs
xsm
sm
md
lg

เตือนผ่านปากช่อง อย่าเชื่อ GPS หนีรถติด หลงลงอ่างเขื่อนลำตะคองเป็นแถว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาสาจราจรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา อ.ปากช่อง เตือนประชาชนใช้เส้นทางมิตรภาพสายเก่าหนีรถติด ระวังพาหลงไปลงอ่างเก็บน้ำ ไม่สามารถสัญจรได้

วันนี้ 12 เม.ย. เฟซบุ๊ก “อาสาจราจรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา - ปากช่อง” ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ขาออก มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะผู้ใช้ GPS นำเส้นทางในการหลบเลี่ยงรถติดช่วงเขื่อนลำตะคอง ให้ระมัดระวังและสังเกตเส้นทางให้ดี เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนได้ใช้ระบบ GPS นำทางหลีกเลี่ยงถนนมิตรภาพ ช่วงริมเขื่อนลำตะคอง ซึ่งระบบจะนำทางไปในเส้นทางมิตรภาพสายเก่า โดยมุ่งหน้าลงไปที่เขื่อนลำตะคอง โดยเส้นทางดังกล่าวมีน้ำที่กักเก็บภายในเขื่อนฯ ท่วมเส้นทาง ไม่สามารถใช้สัญจรได้ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนงดใช้เส้นทางดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่า เส้นทางถนนมิตรภาพสายเก่าที่จมน้ำไปแล้ว ปากทางจะอยู่ที่บริเวณทางโค้งถัดจากแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นถนนเส้นเล็กๆ เข้าหมู่บ้านท่างอย ก่อนจะผ่านไร่อ้อยของชาวบ้าน และลงไปในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เดิมคือถนนมิตรภาพสายเก่า ภายหลังมีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคองมาตั้งแต่ปี 2507 และปล่อยน้ำลงในเขื่อนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2511 ถนนเส้นดังกล่าวจึงเริ่มจมอยู่ใต้น้ำนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2511 เป็นต้นมา โดยได้มีการก่อสร้างถนนมิตรภาพ และทางรถไฟสายใหม่ขนานไปกับอ่างเก็บน้ำ และเปิดใช้งานมาถึงปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ รถของ Google Street View เคยลงมาสำรวจถนนมิตรภาพสายเก่าที่จมน้ำ เมื่อปี 2557 โดยห่างจากปากทางบริเวณบ้านท่างอย ประมาณ 7.6 กิโลเมตร


กำลังโหลดความคิดเห็น...