xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา วันจักรี และทรงเททองหล่อพระคันธารราษฎร์ -พระบรมรูป ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันจักรี และเสด็จต่อไปทรงเททองหล่อพระพุทธคันธารราษฎร์ 4 องค์ และทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันนี้ (6 เม.ย.) เวลา 17.32 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ปฐมบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

จากนั้นเวลา 17.43 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ถึง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จฯเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จฯไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องถวายราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงศีล และเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงเททองหล่อพระคันธารราษฎร์ และทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะสังเวย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ถวายเครื่องราชสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย และเสด็จฯไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากพล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง แล้วทรงหยิบแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าแล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระพุทธคันธารราษฎร์ 4 องค์ เมื่อเสร็จแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หลั่งน้ำมนต์ วางใบมะตูม เจิมหุ่นพระพุทธรูป

จากนั้นทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากพล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง แล้วทรงหยิบแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าแล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเสร็จแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หลั่งน้ำมนต์ วางใบมะตูม เจิมหุ่นพระพุทธรูป และเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ทั้ง4 องค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบเดิมที่รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 7 ทรงเคยสร้างไว้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี 2326 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีราสนะ แสดงปางขอฝนด้วยการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียว กับทั้งพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเรียงตามแนวตั้ง มีเกตุมาลาและรัศมีรูปดอกบัวตูมเกลี้ยง องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์ห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ปราศจากสังฆาฏิบนพระอังสาซ้าย อุตราสงค์นี้มีริ้วคล้ายอุตราสงค์ของพระพุทธรูปแบบจีน พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือปัทมาสน์ อันประกอบด้วยกลีบบัวคว่ำ และกลีบบัวหงายเหนือฐานแข้งสิงห์

ส่วนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระบรมราชอนุสรณ์ เพื่อประดิษฐานบนปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีขนาดความสูง 1.72 เมตร ฐานพระบรมรูปสูง 10 เซนติเมตร

อนึ่งในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...