xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนพระแก้วมรกต พสกนิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ ( 21 มี.ค.) เมื่อเวลา 17.28 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน

เมื่อเสด็จฯถึงพระอุโบสถ เสด็จฯไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดพระมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบเจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ตั้งอยู่ด้านข้าง ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงวางพระมหาสังข์ไว้ที่เดิม

จากนั้น ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏให้เจ้าพนักงาน ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จฯไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหน้านภาไลย ทรงคม เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

การนี้ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าถวาย ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยออก) เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังข์นครเข้าถวาย พระราชทานน้ำสังข์นครแก่ราชวงศ์ที่มาเฝ้าฯ (เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังข์นครออก) เสด็จฯไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าฯ ภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม (พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้ว) เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ เสร็จแล้ว เสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

รายงานข่าวแจ้งว่าขณะที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


กำลังโหลดความคิดเห็น