xs
xsm
sm
md
lg

แห่อยากเป็นข้าราชการ! สนามสอบ ก.พ. ปี 62 สมัครเต็ม 4.5 แสนที่นั่งในเวลาเพียง 6 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประชาชนผู้สนใจแห่สมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเป็นใบเบิกทางสมัครสอบเข้ารับราชการ จนที่นั่งสอบเต็มทั้ง 13 ศูนย์สอบ 4.5 แสนที่นั่ง ภายในเวลาแค่ 6 วันเท่านั้น แม้จะเพิ่มที่นั่งสอบก็ตาม

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ถึง 3 เม.ย. 2562 พบว่าที่นั่งสอบของศูนย์สอบทั้ง 13 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้สมัครเต็มจำนวนในระยะเวลาเพียง 6 วันเท่านั้น ทั้งที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มจำนวนที่นั่งสอบจาก 410,000 ที่นั่ง เป็น 450,000 ที่นั่ง

โดยการสอบภาค ก. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ที่ต้องการเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ทำการสอบแข่งขันให้ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ได้หนังสือรับรองการสอบ ไปใช้ในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่างๆ เปิดรับสมัคร ซึ่งอาชีพข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิต แม้ภาวะเศรษฐกิจผันผวน และมีสวัสดิการข้าราชการมากมาย

สำหรับปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้แก่ ยกเลิกการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลตั้งแต่การสอบภาค ก. ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ถือว่าไม่ผ่านการสอบภาค ก. ทั้งหมด รวมทั้งขึ้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จาก 100 บาท เป็น 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

นอกจากนี้ ได้เพิ่มที่นั่งสอบในศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยาเพิ่มอีก 5,000 ที่นั่ง จาก 20,000 ที่นั่ง เป็น 25,000 ที่นั่ง ขณะที่ศูนย์สอบชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น ได้เพิ่มอีก 1,000 ที่นั่ง จาก 30,000 ที่นั่ง เป็น 31,000 ที่นั่ง แต่ลดที่นั่งสอบลง ที่ศูนย์สอบพิษณุโลก จาก 37,000 ที่นั่ง เหลือ 31,000 ที่นั่ง หรือลดลง 6,000 ที่นั่ง และศูนย์สอบสงขลา จาก 40,000 ที่นั่ง เหลือ 35,000 ที่นั่ง หรือลดลง 5,000 ที่นั่ง

ขณะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีที่นั่งสอบ 100,000 ที่นั่ง ศูนย์สอบฉะเชิงเทรามีที่นั่งสอบ 20,000 ที่นั่ง และศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี มีที่นั่งสอบ 30,000 ที่นั่งตามเดิม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 23 เม.ย. 2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมพิมพ์บัตรประกันตัวสอบ 23 พ.ค. 2562 สอบพร้อมกันทุกศูนย์สอบ 30 มิ.ย. 2562 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 19 ก.ย. 2562

กำลังโหลดความคิดเห็น...