xs
xsm
sm
md
lg

เชิดชูมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามรอยหลวงปู่ทวด รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร่วมยินดี “ณัฐพล ไชยหาญ” มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชมประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ.สทิงพระ ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2561

มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ องค์กร 15 ภาคเพื่อการพัฒนา จังหวัดสงขลา ได้จัดงานมอบรางวัลให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยกลุ่มท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และชมรมเยาวชนจิตอาสา สทิงพระ จ.สงขลา มีสมาชิกได้รับการพิจารณารับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2561 คือ นายณัฐพล ไชยหาญ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชมประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ.สทิงพระ

สำหรับ นายณัฐพล ไชยหาญ ปัจจุบัน อายุ 23 ปี เกิดและเติบโตใน อ.สทิงพระ จบการศึกษาในระดับชั้น ปวส. ประกอบอาชีพหลัก เป็นพรานหาปลา ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับพ่อแม่ และเมื่อมีเวลาว่างนั้นได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมเยาวชนจิตอาสา และรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำชมประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ด้วย ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวเอง ครอบครัว กลุ่มสมาชิกชมรมเยาวชนจิตอาสา สทิงพระ สงขลา และทางเครือข่าย ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ.สทิงพระ ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...