xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมนักข่าวฯ เลือก “มงคล บางประภา” เป็นนายกคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Chavarong Limpattamapanee
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีมติเลือกนายมงคล บางประภา จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 20

วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีมติเลือก นายมงคล บางประภา จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ วาระปี 2562-2563 พร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 20 ได้แก่ น.ส.น.รินี เรืองหนู หนังสือพิมพ์มติชน เป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และเลขาธิการสมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์, นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเหรัญญิก, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด จากเว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์ เป็นนายทะเบียน, น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นรองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ, ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นรองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายวัฒนะชัย ยะนินทร จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ, นายดำรงเกียรติ มาลา จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศ, นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นายมณเฑียร อินทะเกตุ จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และนายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และ น.ส.ธนิตา อิสรา จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 เป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ส่วนกรรมการควบคุมจริยธรรม ประกอบด้วย นางผุสดี คีตวรนาฏ จากหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ จากหนังสือพิมพ์มติชน, นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง จากหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ และ นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360
กำลังโหลดความคิดเห็น...