xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรถึงประธานาธิบดีรัฐอิสลามอิหร่าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (11 ก.พ.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะ การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายฮัสซัน รูฮานี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กรุงเตหะราน

ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้า มีความยินดีขอส่งคํา
อํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน ชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้วยความเป็นมิตรและความจริงใจต่อกัน จะยิ่งกระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กำลังโหลดความคิดเห็น...