xs
xsm
sm
md
lg

หายใจโล่งขึ้น! PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 7 ก.พ.วัดค่าพบว่าลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คาดพรุ่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

วันนี้ (7 ก.พ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

การดำเนินงาน

1. บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะทั้งหมด 20 ชุด รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 602 ราย แบ่งเป็น รถใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ผ่าน 377 ราย, รถเล็กตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ผ่าน 225 ราย 2. กทม.ร่วมกับโรงเรียนการบินกรุงเทพจัดเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำบริเวณเขตบางขุนเทียน รวม 6 เที่ยวบิน พร้อมดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 3. กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม.ทุกวัน

คาดการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้กำลังโหลดความคิดเห็น...