xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพล ชี้ คนส่วนใหญ่กังวัลใจเรื่องต่างชาติขอจองจดสิทธิกัญชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซูเปอร์โพล ชี้ คนส่วนใหญ่กังวัลใจเรื่องต่างชาติขอจองจดสิทธิกัญชา เชื่อมีคนในรัฐบาลรู้เห็นและเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามา แนะ ให้ สธ. และ อย. เข้ามาจัดการเรื่องผลประโยชน์จากกัญชา

วันนี้ (27 ม.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20-26 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ไม่สบายใจ เป็นห่วงเรื่องการขอจดจองสิทธิของชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.7 ระบุ คนในรัฐบาลบางคนได้ประโยชน์จากการเอื้อให้สิทธิชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 52.6 ระบุ พรรคการเมืองบางพรรคได้ประโยชน์ ร้อยละ 46.3 ระบุ ข้าราชการบางคน และ ร้อยละ 16.4 ระบุ
สมาชิก สนช. บางคน นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 กังวลว่า ผลประโยชน์ชาติจะเสียหาย คนไทยเสียโอกาส ถ้าชาวต่างชาติได้สิทธิเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ไม่กังวล

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุ รัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย รองลงมาคือร้อยละ 26.0 ระบุ ตำรวจ ร้อยละ 16.4 ระบุ กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 14.0 ระบุ อัยการ และ ร้อยละ 8.2 ระบุ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ การยกเลิกการจดจองสิทธิของชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย (หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ ควรยกเลิกทันที เพื่อหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุไม่ควรยกเลิกกำลังโหลดความคิดเห็น...