xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จ.ตราด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ จ.ตราด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจังหวัดภาคตะวันออก ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราด

วันนี้ (9 ม.ค.) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตราด 150 ผืน อำเภอบ่อไร่ 200 ผืน อำเภอเขาสมิง 150 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ และลงพื้นที่อำเภอเมืองตราด เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดตราด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 37 ตำบล 261 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาและภูเขาบริเวณแนวชายแดนและติดกับประเทศกัมพูชา กับมีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมในบางอำเภอ ทำให้ในฤดูหนาว จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...