xs
xsm
sm
md
lg

“อนาคตใหม่” สั่ง “เครือข่ายเยาวชนฯ” ยุติปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะ หลังใช้จ่ายงบไม่เหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พรรคอนาคตใหม่” ออกคำสั่งให้ “เครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่” ยุติการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะ หลังมีผู้ร้องเรียนใช้จ่ายงบประมาณในทางไม่เหมาะสม

วันนี้ (28 พ.ย.) มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ออกคำสั่งเรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะ

โดยระบุว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ในการใช้จ่ายงบประมาณในทางที่ไม่เหมาะสมต่อคณะกรรมการการบริหารพรรคนั้น

บัดนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ การดําเนินงานของเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ในส่วนภูมิภาค ให้ขึ้นตรงต่อสํานักเลขาธิการพรรค ผ่านคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะทํางานจังหวัด ตามแต่กรณี เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหาร พรรคจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ต่อไปภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลง

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่กำลังโหลดความคิดเห็น...