xs
xsm
sm
md
lg

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ ทปอ.จัดโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นาย จอห์น เลสลี่ มิลล่าร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” การประชุมสัมมนาเพื่อปฏิวัติระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของไทยตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

วันนี้ (16 พ.ย.) บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมมือจัดโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้นำและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ คือ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากมหาวิทยาลัย สู่ธุรกิจ และสังคมไทยโดยรวม

ซิลิคอนแวลลีย์ และ ซิลิคอนเฟน ล้วนเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ฉะนั้น หากประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายในการยกระดับผลิตภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องมีระบบการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และสังคม

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากประสบการณ์การทำงานในหลายประเทศโดยเฉพาะที่เคมบริดจ์ ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งและสังเกตเห็นว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และนี่คือเหตุผลที่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ตัดสินใจจัดโครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประไทยได้เข้ามาเรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศได้ ทั้งนี้การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมถือเป็นวิสัยทัศน์หลักของอนันดา อีกทั้ง ยังเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัทที่มีต่อประเทศไทยอีกด้วย”

โดยภายในงานตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่สุดของโลกทั้ง 3 แห่งนี้จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองเพื่อนำไปสู่การริเริ่มโครงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการศึกษาทั้งหมดอีกด้วย

วิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ดร.พอล เจ ซีไบรท์ รองผู้อำนวยการ เคมบริดจ์ เอนเตอร์ไพรซ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ดร.แครอล มิมูร่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ มิสแคทเธอรีน คู กรรมการบริหาร สำนักงานใบอนุญาตเทคโนโลยีและสัญญาจ้างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยของไทยมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งโครงการนี้จะสามารถช่วยผลักดันในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย และยังช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ยังจะส่งผลในการช่วยเปิดมิติใหม่ และลดช่องว่างของ นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในทุกภาคส่วนอีกด้วย”

นอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้ว ยังมีองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำอื่นๆ ให้การสนับสนุนโครงการนี้เข้าร่วมพูดคุยแลกและเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มนักลงทุนธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย

โครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-18.30น. ณ อนันดา แคมปัส อาคาร FYI Center สามารถติดตามข่าวสารของอนันดา เออร์เบินเทค ได้ที่ https://www.ananda.co.th/urbantech/ หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ananda.pcl.urbantech/


อนันดา เออร์เบินเทค ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ในการปรับ เปลี่ยนรูปแบบคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง อนันดา เออร์เบินเทค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดย อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อที่จะผลักดันอนันดาไปสู่ความเป็น UrbanTech โดยกลยุทธ์นี้ประกอบ ด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1. Ecosystem Support 2. Fund of Funds และ 3. Corporate Venture Capital ซึ่งทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ พัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านต่างๆ เช่น การอยู่อาศัย การเดินทาง การทำงาน สุขภาพ การเงิน และด้านอื่นๆ ด้วยทีมงานที่ทุ่มเท อนันดา เออร์เบินเทค


กำลังโหลดความคิดเห็น...