xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม-วัดอรุณราชวราราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

วันนี้ (3 พ.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เป็นวันที่สาม

โดยเวลา 16.32 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดสุทัศนเทพวรารามหน้าพระวิหารหลวง กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ฯ และคณะกรรมการ เฝ้า ฯ รับเสด็จฯจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปยังพระวิหารหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระศรีศากยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๘ เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระวิหารหลวง ไปยังพระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธานทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จ ฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ

ต่อมาเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันตำรวจเอก สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิ ฯ และเบิกผู้มีจิตศรัทธาผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มทุนมูลนิธิ ฯ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

ต่อมาเมื่อเวลา 17.30 น.รถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทียบที่หน้าวัดอรุณราชวราราม เสด็จ ฯ ไปยังพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลกประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๒ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธานทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อมาพระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการวัดกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก

จากนั้นเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๒ เสด็จ ฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และเสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย