xs
xsm
sm
md
lg

วอนนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ทบทวนคืนสิทธิ์ โครงการ Solar Farm ระยะที่ 2 ให้แก่สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

เผยแพร่:   โดย: เสียงประชาชน


นาย เคน ชาวดง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนสมาชิก เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องร้องราวทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอทวงสิทธิ์ โครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm ระยะที่ 2 ) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี หลังจากได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์จับ ฉลากเพื่อเป็นเจ้าของโครงการ Solar Farm ระยะที่ 2 ซึ่งปรากฏว่าสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จับฉลากได้เป็นเจ้าของโครงการ Solar Farm ระยะที่ 2 จำนวน 5 MW.และกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศต่อสาธารณะเป็นเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาทางกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรตรวจสอบและพบว่าประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดเก่า ได้ทำผิดกฎสหกรณ์ เป็นเหตุทำให้ผู้บริหารสหกรณ์ชุดเก่าหมดอำนาจไป ดังนั้นบรรดาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จึงได้รวบรวมสมาชิกดำเนินการเปิดประชุม เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ ชุดใหม่ โดยมีการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นชาวสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จึงขอความเมตตาจาก นายกรัฐมนตรี,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อคืนสิทธิ์ความชอบธรรมใน โครงการ solar farm ระยะที่ 2 ให้กับ ชาวสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำรายได้จากการขายไฟฟ้า ในการเลี้ยงดูครอบครัว และในยามเกิดภาวะเกิดความแห้งแล้งปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน หรือที่เรียกกันว่าโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) เป็นนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามราชกิจจานุเบกษา ปี 2559 ที่ต้องการให้เกษตรกรเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...