xs
xsm
sm
md
lg

การแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดนนทบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สืบสานวิถีลุ่มน้ำเจ้าเจ้าพระยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จังหวัดนนทบุรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมสืบสานวิถีลุ่มน้ำเจ้าพระยา 469 ปี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนนทบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่18-19 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี, นางจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร, สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเจ้ารวมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โดยจังหวัดนนทบุรียังได้จัดขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ที่บริเวณถนนทางเข้าศาลจังหวัดนนทบุรี มายังประรำพิธีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีขบวนวงโยธวาธิตนำขบวนรถเฟี๊ยตบุปผาชาติ รถสามล้อที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม รถประดับตกแต่งเป็นผลทุเรียนเมืองนนทบุรีขนาดใหญ่ผลไม้ขึ้นชื่อของดีจังหวัดนนทบุรีและผลไม้ต่างๆ รวมถึงรถที่ตกแต่เป็นหอนาฬิกาของจังหวัดนนทบุรีมาร่วมขบวนอย่างสวยงาม

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “การจัดโครงการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561 ได้มีต่อเนื่องมาเป็นที่ 11 แล้ว แต่ละปีมีเรือจากจังหวัดต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมจากนักแข่งขันเรือพายและผู้ชมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความร่วมมือกันอย่างจริงจังจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

การจัดโครงการดังกล่าวได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นรางวัลชนะเลิศเรือยางประเพณี ประเภท 55 ฝีพาย ก.1 และได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นรางวัลชนะเลิศเรือยาวประเพณี ประเภท 30 ฝีพาย ก.1 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้เข้าแข่งขันและชาวเมืองนนทบุรี

การจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2561 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวิถีชาวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น” นายภานุ กล่าว

ด้านนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุร กล่าวว่า “จังหวัดนนทบุรี ถือว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงมีการจัดแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่สมัยโบณาณ การจัดโครงการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561 ได้มีต่อเนื่องมาเป็นที่ 11 แล้ว ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญสืบทอดประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความบริสุทธ์ ยุติธรรม เนื่องจากมีสนามที่ได้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ประสานงานกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงาน โดยมีผู้แข่งขันทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปจากหลายพื้นที่

ซึ่งปีนี้ไฮไลค์สำคัญคือการแข่งขันเรือมาราธอน ขนาด 12 กิโลเมตร และการแข่งขันเรือฝีพายหญิง ซึ่งการแข่งขันเรือพายมีประโยชน์ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณที่ดีของไทย และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่เคารพยิ่งให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป”

ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จัดขึ้นด้วยตระหนักในวัฒนธรรมแห่งสายน้ำที่อยู่คู่กับชุมชนมาช้านาน ตลอดระยะทางหลายสิบกิโลเมตรที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี นอกจากจะใช้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังนำมาซึ่งประเพณีที่หลากหลายสู่พี่น้องประชาชน ดังเช่นการแข่งขันเรือยาว ที่แต่เดิมเป็นประเพณีจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาเพราะเป็นฤดูน้ำหลาก มีการทำบุญตามวัดต่างๆ โดยใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปยังวัดริมแม่น้ำ

หลังจากพิธีงานบุญเสร็จเรียบร้อย ทั้งชาวบ้านและฝีพายในกระบวนเรือจึงร่วมสนุกโดยสารจัดการแข่งขันประลองความเร็ว ในสมัยโบราณกระทำเพียงให้ฝีพายมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อป้องกันประเทศ แต่ในปัจจุบันการแข่งเรือยาวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณี และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เห็นถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
เรื่อง/ภาพ : อรวรรณ เหม่นแหลม


กำลังโหลดความคิดเห็น...