xs
xsm
sm
md
lg

ฟ้าผ่าเป็นนิมิตดีนะจะบอกให้! ขนาดฟ้าผ่ามหาปราสาทไหม้ไปทั้งหลัง บรรดาสงฆ์ยังถวายพระพร ร๑ ว่าเป็นนิมิตดี!!

เผยแพร่:   โดย: โรม บุนนาค


ปีนี้ฟ้าแรงผิดสังเกต มีข่าวฟ้าผ่าคนตายดูจะมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะในเขมร มีข่าวทั้งคนทั้งวัวถูกฟ้าผ่าตายไปหลายสิบแล้ว ไม่รู้ผู้นำไปสาบานอะไรไว้หรือเปล่า ในสมัยโบราณไม่ได้ถือว่าฟ้าผ่าเป็นเรื่องร้ายเสมอไป กลับจะเป็นเรื่องดีเสียอีก คัมภีร์โบราณยังกล่าวว่า บางทีฟ้าผ่าลงมาต้องหัวคน ต่อไปผู้นั้นได้ดีไปก็มี หรืออย่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พงศาวดารบันทึกไว้ว่า เมื่อทรงพระเยาว์ได้ถูกฟ้าผ่าที่พระราชวังบางปะอินถึง ๒ ครั้ง คนรอบด้านล้มระเนระนาด แต่พระองค์กลับทรงพระสรวล

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกัน เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๗ พ.ศ.๒๓๓๒ บ่าย ๓ โมงเศษ ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่หน้าบานมุขพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท เกิดไฟลุกขึ้นไหม้เครื่องบนพระมหาปราสาทกับหลังคามุขทั้ง ๔ แล้วลามไปติดพระปรัศว์ซ้ายด้วยอีกหลังหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระสงฆ์จากอารามหลวงต่างๆได้มาช่วยกันดับไฟ และช่วยกันยกพระที่นั่งราชบัลลังก์ประดับมุกซึ่งกั้นเศวตฉัตรออกมาทัน บ้างก็เข้าขนถุงเงินพระราชทรัพย์ในพระคลังทิ้งลงสระอุทยาน พระเจ้าอยู่หัวทรงพระแสงง้าวเร่งให้ข้าราชการดับไฟจนสงบ

เหตุที่ฟ้าผ่าพระมหาปราสาทจนไฟไหม้หมดทั้งหลังนี้ ทรงพระปริวิตกว่าจะเป็นอวมงคลนิมิตแก่บ้านเมือง พระสงฆ์ทั้งหลายมีสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะเป็นประธาน พร้อมใจกันถวายพระพรว่า ได้ตรวจค้นดูในพระบาลีคัมภีร์พุทธศาสตร์ และโลกศาสตร์ ได้ความตามโบราณคติถือสืบต่อกันมาว่า อสุนีบาตตกลงที่ใดถือว่าเป็นมงคลนิมิต แม้จะเสื่อมเสียทรัพย์สินสมบัติ ก็เสียแต่ที่ต้องอสุนีภัย จะเสียยิ่งไปกว่านั้นหาไม่ ความตามคัมภีร์พิมพานิพพานมีอยู่ปรากฏว่า ถ้าอสุนีบาตตกต้องกำแพงเมืองใด แม้ข้าศึกมาย่ำยีเมืองนั้น ก็มีแต่จะปราชัยพ่ายแพ้ไปฝ่ายเดียว ว่าโดยโลกศาสตร์ตามนิทานและเรื่องราวที่ปรากฏมาแต่ปางก่อน บางทีอสุนีตกต้องศีรษะคนซึ่งผู้หามอยู่เหนือบ่า ผู้นั้นต่อไปได้ดีก็มีบ้าง บางทียกทัพไปอสุนีตกต้องช้าง ไปทำศึกได้บ้านเมืองก็มีบ้าง ที่ว่าเป็นนิมิตอวมงคลมิได้พบในแห่งใด พระสงฆ์ทั้งหลายจึงมิได้เห็นว่าเหตุที่อสุนีบาตตกต้องพระมหาปราสาทจะเป็นอวมงคลนิมิต ส่วนข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงก็เข้าชื่อกันกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายไชยมคล โดยใจความอย่างเดียวกัน

เรื่องฟ้าผ่านี่โบราณกลับถือว่าเป็นนิมิตดี ไม่ใช่เรื่องอาเพศ ฟ้าพิโรธ หรือเทวดาลงโทษแต่อย่างใด แต่ที่ว่าฟ้าผ่าต้องศีรษะ ต่อไปผู้นั้นได้ดีก็มีบ้าง ไม่รู้ว่าจะดีได้อย่างไร รู้แต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า ก็อย่าไปยืนโทรศัพท์กลางแจ้งตอนฟ้าคำราม หรืออย่าไปสาบานกับใครให้พร่ำเพรื่อก็แล้วกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น