xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนประสบภัยหนาว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.กาญจนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคกลางตอนบน และจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

วันนี้ (11 ม.ค.) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาว และติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอ
ทองผาภูมิ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 300 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน ด้านทิศเหนือติดกับรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ และ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับภูเขาสูงและที่ราบ ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม และคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์พัดเข้าปกคลุมทำให้เกิดฝนตก กับมีลมแรงนำความเย็นเข้ามาทำให้อุณภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

โดยจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว 121,543 คน สำหรับอำเภอทองผาภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 145 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีประชาชากรอาศัย 67,018 คน

กำลังโหลดความคิดเห็น...