xs
xsm
sm
md
lg

พัฒนาไม่หยุดคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน working base education

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะครูในเครือ ศึกษาดูงานการเรียนแบบ working base education กิง (Nanjing Tech University Pujiang Institute) อีกหนึ่งโครงการ การศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมกระชับความสัมพันธ์ไทย - จีน

วันนี้ (27 ก.ย.) นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำคณะครู และผู้บริหารวิทยาลัยในเครือ, อาชีวศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาระบบการศึกษาและการเรียนการสอนแบบ working base education ที่มหาวิทยาลัยนานกิง (Nanjing Tech University Pujiang Institute) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมกระชับความสัมพันธ์ ด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนานกิงเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของจีน ทาง CP All ได้เข้าไปร่วมบริหารจัดการศึกษาในปี 2556 ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการสร้างความรู้จากภาคธุรกิจและสถานประกอบการ ผลิตนักศึกษาให้จบออกมาเพื่อรองรับการทำงานจากสภาพความเป็นจริง และมีประสบการณ์จริง อีกทั้งให้นักศึกษาจีนได้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก การที่จีนยอมรับไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้ในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือกันทั้งด้านการศึกษา, วัฒนธรรม ,การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจการลงทุนอื่นๆ อีกมากมาย พื้นที่การศึกษาขณะนี้มี 2 วิทยาเขต คือ Tangshan Campus และ Lishui Campus วิชาที่เปิดสอนเป็นระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, IT, บริหาร, การโรงแรม, ภาษาและศิลปกรรม ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 8,000 คน

กำลังโหลดความคิดเห็น...